Fundament pracy kosztorysanta Firmy „FISCHER” P.H.U.P.

Najbardziej istotnym elementem warsztatu pracy kosztorysanta jest posiadana przez niego wiedza z zakresu szeroko pojętego budownictwa, kalkulacji kosztorysowej, ekonomiki, a także prawa. Z tego tytułu jest, jedną z ważniejszych osób w całym procesie budowlanym, w którym jest zaangażowany. Jego uczestnictwo jest niezbędne na każdym etapie przygotowania i realizacji inwestycji, począwszy od szacunkowej wstępnej kalkulacji na bazie ogólnych założeń, poprzez kalkulacje szczegółowych rozwiązań, a skończywszy na rozliczeniach końcowych budowy.

Nieodzownym elementem warsztatu pracy kosztorysanta są podstawy cenowe: ceny czynników produkcji dla kalkulacji szczegółowej, tj. stawki robocizny kosztorysowej, ceny materiałów, ceny pracy sprzętu, wskaźniki narzutów, a dla kalkulacji uproszczonej ceny dla różnych poziomów agregacji robót: a więc ceny jednostkowe robót, elementów, stanów, obiektów.

Z biegiem lat, w miarę nabywanego doświadczenia zawodowego i zrealizowanych zadań, kosztorysant Firmy „FISCHER” P.H.U.P. zaczął dysponować własną bazą cenową szczególnie, jeśli chodzi o ceny robót zagregowanych na wysokim poziomie. Patrząc od strony zróżnicowanej podaży inwestycji budowlanych, zakres bazy stworzonej przez kosztorysanta w ramach własnych środków jest uzupełniany z zewnętrznych aktualnych informacji cenowych przeznaczonych do kosztorysowania robót budowlanych. Element doświadczenia jest najistotniejszym elementem fundamentu pracy kosztorysanta. Istotną zaletą jest również to, że doświadczeniu towarzyszy stałe rozwijanie umiejętności, poznawanie nowości w danej dziedzinie, dążenie do przyswajania kolejnych, wchodzących na rynek rozwiązań. Możliwość powiązania, zdobytej w przeszłości cennej wiedzy z teraźniejszymi technikami działania, przetwarzania danych i ich gromadzenia wpływa na specyficzne umiejętności kosztorysanta w tworzeniu kosztorysów trudnych i specyficznych. Kosztorysant - profesjonalista nie traktuje swojej pracy jedynie, jako źródła dochodu, lecz również, jako poligon dla kolejnych, podejmowanych specyficznych zadań.

Kosztorysant wykonujący zlecenia w ramach Firmy „FISCHER” P.H.U.P. działając zgodnie przytoczonymi fundamentalnymi zasadami wykonywania prac kosztorysowych wykonywanych profesjonalnie i solidnie podejmuje się wykonania kosztorysów:

1. Kosztorys inwestorski

2. Kosztorys ofertowy

3. Kosztorys obiektów

4. Kosztorys dodatkowy

5. Kosztorys powykonawczy

6. Kosztorys pod kredyt

7. Kosztorys pod dotację

metodą kalkulacji uproszczonej i metodą kalkulacji szczegółowej.