Cennik usług kosztorysowych

Pierwszy wariant wyceny usług kosztorysowych

– Kosztorys ofertowy z opracowaniem przedmiaru robót (wykonanie pomiarów w obiekcie):

0,5 ÷ 1,0 % wartości kosztorysowej robót

– Kosztorys powykonawczy z opracowaniem obmiaru robót (pomiary w obiekcie – w tym pomiary robót zanikowych):

1,0 ÷ 1,5 % wartości kosztorysowej robót

– Kosztorys ofertowy lub powykonawczy z opracowaniem obmiarów na podstawie dokumentacji dostarczonej przez zlecającego:

0,8 ÷ 1,2 % wartości kosztorysowej robót

Drugi wariant wyceny usług kosztorysowych

– Kosztorys skrócony do 10 pozycji kosztorysowych:

100 zł, każda następna pozycja 5 ÷ 7 zł

– Kosztorys szczegółowy do 10 pozycji kosztorysowych:

150 zł, każda następna pozycja 7 ÷ 10 zł

Stali klienci otrzymują do 20% prowizji

Oferta kosztorysowania – do wydruku.

Zlecenie wykonania kosztorysu – do wydruku.

Cennik kosztorysowania – do wydruku.